Aanbod voor ondernemers

Versterk uw bedrijf met een freelance R&D Team

Natuurlijk wilt u innoveren. Dat vraagt onderzoek en ontwikkeling en vooral veel meer talent dan u zelf misschien wel in huis kan halen.
Antwerp.SRL brengt u in contact met universitaire onderzoeksteams die uw innovatie kunnen doen boosten.

Match je project met een onderzoeker

Deze boeiende onderzoeksprojecten zijn op zoek naar bedrijfspartners.

Alle projecten
In ons land zijn ruim 1,3 miljoen voertuigen ingeschreven als bedrijfswagen. Het federale regeerakkoord bepaalt dat tegen 2026 alle nieuwe bedrijfswagens emissievrij moeten zijn. In…
De inloopklimaatkamer kan worden gebruikt als onderzoeks- of testomgeving voor het onderzoeken van hygrothermisch gedrag in complexe structuren en bouwaansluitingen. Hij bestaat uit twee ruimtes…
UAntwerpen beschikt over een brede expertise op het vlak van duurzaamheidsanalyses, meer bepaald levenscyclusanalyse (LCA), techno-economische beoordeling (TEA) en ecodesign. De expertise is gericht op…
Het TPR Ketenkostenmodel berekent de kost van transport. Ondernemers kunnen het samen met onderzoekers aanpassen. Het is een model dat het mogelijk maakt om de…

Nieuws

Evenementen