Korrelslib zoekt ondernemer

18/07/2023

Korrelslib zoekt ondernemer

Korrelslib zorgt voor efficiëntere waterzuivering

Bedrijven die veel water verbruiken, zetten meer en meer in op hergebruik van het kostbare goed. Een waterzuiveringsinstallatie is dan onmisbaar, maar die werkt lang niet altijd optimaal. Vaak is het slib dat het vuil moet afbreken, van mindere kwaliteit. Hierdoor vergt het zuiveren van het water veel tijd en energie. Enter prof. Jan Dries en zijn collega’s op UAntwerpen. Met hun korrelslibtechnologie zorgen ze voor een kleine revolutie, die goed is voor het milieu én voor de portemonnee van bedrijven.

1.De onderzoeker

De onderzoeksgroep BioWAVE maakt deel uit van de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Al sinds 2007 – toen nog behorende tot de Karel de Grote Hogeschool – focussen de wetenschappers op watertechnologie. ‘Wij doen aan toegepast onderzoek’, vertelt Jan Dries, hoofd van de groep. ‘We vertrekken vanuit de problemen waarmee de industrie geconfronteerd wordt en we proberen die drempels weg te nemen.’ BioWAVE staat voluit voor Biochemical Wastewater Valorization and Engineering: een hele mond vol. ‘Ons onderzoek is gericht op de ontwikkeling en de toepassing van slimme biochemische ingenieurstechnieken met het oog op een duurzame watercyclus. Speciale aandacht gaat uit naar de biologische processen die zich voltrekken bij het zuiveren van water’, legt Dries uit.

2.Het onderzoek

Heel wat bedrijven maken gebruik van water in hun productieproces. Dat is zo voor ondernemingen in de chemische industrie, maar ook de voedingssector en vele andere sectoren kunnen niet zonder water. Dries: ‘Die ondernemingen hechten meer en meer belang aan het zuiveren van het gebruikte water. De klimaatproblematiek, water dat schaarser en schaarser wordt: bedrijven zetten in op een zo efficiënt mogelijke waterzuivering.’

Veel bedrijven beschikken over een eigen waterzuiveringsinstallatie. In die installaties leveren bacteriën de belangrijkste bijlage: zij breken het vuil in het water af. Dries: ‘Als dat proces efficiënt verloopt, klitten die bacteriën met miljoenen samen. Die ‘vlokken’ bezinken op de bodem, waardoor het slib en het gezuiverde water van elkaar gescheiden worden. Maar in veel bedrijven loopt het mis. Wij deden een enquête bij een honderdtal bedrijven: een op de drie gaf aan dat het slib in zijn waterzuiveringsinstallatie een probleem vormt.’

3.Het proces

Wie met kwalitatief slecht slib kampt, moet het bezinkingsproces veel meer tijd geven. Of het proberen op te lossen door chemicaliën toe te voegen. Maar nu is er een derde optie: het toepassen van de korrelslibtechnologie van Jan Dries en collega’s. ‘Met onze technologie grijpen we in op de bacteriën. We selecteren op de gewenste exemplaren. Zo nemen we de oorzaak van het slechte bezinkingsproces weg. Dat leidt tot compact slib, slib dat beter naar de bodem van de installatie zakt.’

4.Het resultaat

De technologie wordt al toegepast in meerdere bedrijven. ‘En met succes’, aldus Dries. ‘De kwaliteit van het slib verbeterde er enorm, wat dus tot zuiverder water leidt. Er is ook nog een tweede positief effect. Het vervuilde water passeert langs membraanfilters. Die raken vaak verstopt door het vuil dat er aan blijft kleven. Dat is veel minder het geval wanneer onze technologie wordt gebruikt: er kan dan tweemaal zoveel water passeren.’

De positieve effecten zijn legio: er moet minder slib afgevoerd worden voor externe verwerking, de energiefactuur verlaagt, de waterzuiveringsinstallatie kan kleiner. Dries: ‘Tot dusver focusten we op installaties die met een batch aan water werken, een hoeveelheid water die aangevoerd wordt en vervolgens gezuiverd. Nu buigen we ons over installaties met een continue stroom aan water. Ook daar boeken we resultaten.’

Dries en collega’s ontwikkelden een haalbaarheidstest voor bedrijven. ‘We zoeken nog ondernemingen om onze technologie te testen en bij te schaven. Bedrijven uit de provincie Antwerpen die een watervraag hebben, kunnen sowieso bij ons aankloppen.’ Want BioWAVE is een zogeheten LED-centrum, wat staat voor Laagdrempelig Expertise en Dienstverleningscentrum (LED).