Onze visie

Samenwerking zorgt voor succes

Antwerp.SRL maakt sterke connecties tussen bedrijven en onderzoekers zodat hun samenwerkingsverbanden straks het verschil kunnen maken in onze innovatieve kennisregio. We bundelen de beschikbare krachten maximaal en vertrekken hierbij steeds vanuit de bestaande sterktes van onze regio.

 

Structuur

Antwerp.SRL is een samenwerking tussen de Universiteit Antwerpen en Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland. De synergieën tussen deze twee founding partners wenden we maximaal aan om tot boeiende activiteiten te komen. De strategische beleidsvisie Routeplan 2025 van Voka en de valorisatiedomeinen van de Universiteit Antwerpen vormen onze leidraad.

Voor de werking van Antwerp.SRL krijgen we steun van Provincie Antwerpen.

Onze services

Maatwerk

De valorisatiespecialisten van de Universiteit Antwerpen en het team van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland informeren naar de ambities en toekomstdromen van bedrijven
en onderzoeksgroepen.

Gewapend met die inzichten overleggen we onderling om te kijken waar de perfecte match zit.

Netwerk

Via dynamische activiteiten brengen we bedrijven en onderzoeksteams geregeld samen om elkaar te leren kennen.

Deze activiteiten kunnen verschillende vormen aannemen.

Dat we telkens het podium aan ondernemers én
onderzoekers geven staat sowieso vast.

Online Platform

Er reilt en zeilt heel wat in onze innovatieve kennisregio. Via onze website en sociale media informeren we je graag over boeiend innovatienieuws en -evenementen uit de regio.

Strategische domeinen

Onder meer de haven en de petrochemie bieden een belangrijke toegevoegde waarde in onze regio. Zeker even uniek in het Antwerpse innovatie-ecossyteem is de expertise op vlak van vaccinatie en infectieziekten. Dit alles is verbonden met een duurzame visie en een blijvende inzet op digitalisering. We werken rond thema's die bepaald worden door de valorisatiedomeinen van de Universiteit Antwerpen en het Routeplan 2025 van VOKA - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland.
Grootstedelijkheid, haven en logistiek Grootstedelijkheid, haven en logistiek
The Beacon is een community van bedrijven en kennisinstellingen, die samenwerken aan digitale oplossingen voor stad, haven en industrie. De…
Duurzame chemie en materialen Duurzame chemie en materialen
Antwerpen heeft de tweede grootste chemiecluster ter wereld. Via verschillende initiatieven maken we die ook zo duurzaam mogelijk. De Blue Gate…
Infectieziekten en omgevingsgezondheid Infectieziekten en omgevingsgezondheid
Impact genereren op de gezondheid van mens en milieu. Daar willen we toe bijdragen via multisdisciplinair onderzoek en samenwerkingen. Het…