Strategische domeinen

Duurzame chemie en materialen

Antwerpen heeft de tweede grootste chemiecluster ter wereld. Via verschillende initiatieven maken we die ook zo duurzaam mogelijk.

De Blue Gate site nauw gelinkt aan de stad, de haven, de universiteit en de Maritieme Campus, zal het kloppende hart van innovatie in duurzame chemie vormenUAntwerpen investeert in pre-incubator BlueApp door in te zetten op multidisciplinaire samenwerking om zo de brug te slaan tussen onderzoek en daadwerkelijke innovatie, door het bedrijfsleven te koppelen aan deze onderzoekers.

Concreet is BlueApp een gebouw uitgerust met laboratoria voor die disciplines die betrokken zijn bij duurzame (bio)chemische processen voor de aanmaak, behandeling of analyse van (bio)materialen, gassen en vloeistoffen. Er wordt ingezet op enerzijds toegepast onderzoek in samenwerking met industriële partners, en anderzijds het ontwikkelen van producten en processen om tot een licentie te komen.

Verder zal in het gebouw ook één vaste onderzoeksgroep aanwezig zijn die inzet op procesintensificatie van de (bio)chemische processen en dit op een TRL-niveau van 3 tot 6. Samenwerking met andere onderzoeksgroepen van de Universiteit Antwerpen maar evenzeer met andere nationale dan wel internationale kennisinstellingen staat hierbij centraal.

Door BlueApp te vestigen op de site van Blue Gate Antwerp groeit een uniek innovatie-ecosysteem in duurzame chemie dat de toekomst van de regio en de samenleving mee kan vormgeven. Zo is waterstof een belangrijke schakel in de duurzame samenleving omdat het zowel in mobiliteitstoepassingen, in chemische processen als in het aardgasnetwerk geïnjecteerd kan worden. Andere voorbeelden van innovatieve en duurzame technologieën waarin UAntwerpen koploper is: nieuwe vormen van procesenergie (elektro-, plasma- en fotokatalyse), in-line detectie- en meettechnologieën, verbeterde verwerking en recyclage van gasvormige, vloeibare en vaste afvalstromen, duurzame en biogebaseerde grondstoffen, CO2 als alternatieve grondstof, probiotica, geavanceerde (nano) materiaalkarakterisering en -modellering, …