Strategische domeinen

Infectieziekten en omgevingsgezondheid

Impact genereren op de gezondheid van mens en milieu. Daar willen we toe bijdragen via multisdisciplinair onderzoek en samenwerkingen.

Het unieke Antwerpse innovatie-ecosysteem in vaccinatie en infectieziekten wil zijn slagkracht verhogen. Vaccinopolis is ons antwoord op de duidelijke nood die binnen het ecosysteem voor onderzoek naar infectieziekten en vaccins bestaat. Vaccinopolis wordt een globale en unieke faciliteit voor klinische studies, met een quarantainedorp voor testpersonen, aangepaste laboratoria, state-of-the-art diagnostiek, en biobank faciliteiten. Door in te zetten op translationeel onderzoek en multidisciplinaire samenwerking zal Vaccinopolis de ontwikkeling van nieuwe vaccins of therapieën voor infectieziekten gevoelig verbeteren en versnellen.

In de Antwerpse regio hebben we een reeks unieke projecten en partners met een expertise van wereldformaat in infectieziekten- en vaccinonderzoek: van UAntwerpen tot het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG), de farmaceutische bedrijven, UZA en de ziekenhuiskoepels, de KMO’s rond diagnostiek, de samenwerkingen met andere universiteiten op vlak van immunologie, vaccinstudies en diagnostiek, en de ziekenhuisnetwerken met hun grote patiëntenpopulaties.

Ook omgevingsgezondheid is één van onze multidisciplinaire kerndomeinen, waarbij we aandacht hebben voor mens én milieu. Binnen dit kader wordt onderzoek verricht naar o.a. lucht- en waterkwaliteit. Fundamentele inzichten rond blootstelling en effecten worden gecombineerd met humane en ecologische monitoring om zo te komen tot strategieën voor een betere gezondheid en leefmilieu.

Het Instituut voor Milieu en Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit Antwerpen, kortweg IMDO, bundelt de expertise uit de verschillende disciplines over leefmilieu en duurzame ontwikkeling. IMDO is actief in zowel onderwijs als onderzoek. Het instituut heeft een uitgesproken interdisciplinaire en transversale focus, en wil een actieve bijdrage leveren aan de transitie naar een milieuvriendelijkere en duurzamere samenleving en economie.