Onderzoeksvraag netinfrastructuur en -capaciteit bedrijvenzones bij omschakeling naar EV-wagenpark

01/02/2022

Onderzoeksvraag netinfrastructuur en -capaciteit bedrijvenzones bij omschakeling naar EV-wagenpark

In ons land zijn ruim 1,3 miljoen voertuigen ingeschreven als bedrijfswagen. Het federale regeerakkoord bepaalt dat tegen 2026 alle nieuwe bedrijfswagens emissievrij moeten zijn. In de praktijk betekent dit dat al deze voertuigen full electric zullen rijden. Vandaag is er weinig gekend over de impact van deze wissel op het volume aan stroom dat nodig is om al deze voertuigen op te laden in de bedrijven.

De Antwerps-Wase Kamer van Koophandel wenst te weten te komen op niveau van de bedrijvenzones in de regio Antwerpen-Waasland of er momenteel voldoende netinfrastructuur en -capaciteit aanwezig is om aan die vraag te voldoen. Indien dit niet het geval is, over welke tekorten gaat het dan precies en welke investeringen (technisch en financieel) zijn nodig om die dan te remediëren?

Concreet stelt zich de vraag of een studie kan worden gedaan om dit te bepalen en – in opvolging van de evolutie – een monitoring instrument kan worden opgesteld om de evolutie de komende jaren op een relevante wijze te kunnen opvolgen.