Klimaatkamer

28/08/2020

Klimaatkamer

De inloopklimaatkamer kan worden gebruikt als onderzoeks- of testomgeving voor het onderzoeken van hygrothermisch gedrag in complexe structuren en bouwaansluitingen. Hij bestaat uit twee ruimtes die onafhankelijk van elkaar geklimatiseerd zijn en maakt het mogelijk om bouw- en installatiecomponenten (bijv. HVAC) en andere assemblages onder verschillende omgevingscondities te testen.