BlueApp in de steigers

20/05/2024

BlueApp in de steigers

UAntwerpen investeert in pre-incubator BlueApp door in te zetten op multidisciplinaire samenwerking om zo de brug te slaan tussen onderzoek en daadwerkelijke innovatie, door het bedrijfsleven te koppelen aan deze onderzoekers.

Concreet is BlueApp een gebouw uitgerust met laboratoria voor die disciplines die betrokken zijn bij duurzame (bio)chemische processen voor de aanmaak, behandeling of analyse van (bio)materialen, gassen en vloeistoffen. Er wordt ingezet op enerzijds toegepast onderzoek in samenwerking met industriële partners, en anderzijds het ontwikkelen van producten en processen om tot een licentie te komen.

Door BlueApp te vestigen op de site van Blue Gate Antwerp groeit een uniek innovatie-ecosysteem in duurzame chemie dat de toekomst van de regio en de samenleving mee kan vormgeven.