Over Antwerp.SRL

Visie en missie

Antwerp.SRL is een netwerkorganisatie die de onderlinge banden tussen
kennisinstellingen en het bedrijfsleven in de provincie Antwerpen en het Waasland
versterkt.

We organiseren een brede waaier aan evenementen, van generalistische tot meer toegespitste themaevenementen.  Met ons online nieuwsplatform capteren we het
innovatienieuws uit de regio.

Onze belangrijkste missie: de innovatieve kennisregio ondersteunen en versterken door onderzoekers en ondernemers samen te brengen.

Voor Wie?

Ben je een onderzoeker?
Dankzij de valorisatie van jouw kennis in de maatschappij krijgt jouw onderzoek een extra dimensie.
Via Antwerp.SRL kan je op een snelle manier kennismaken met bedrijfspartners en potentiële onderzoekssamenwerkingen ontdekken.

Ben je een ondernemer?
Dankzij Antwerp.SRL kan je op een snelle manier het aanbod van de kennisinstellingen ontdekken. Zo kan je jouw innovatiebeleid als het ware een boost geven. De competitiviteit van onze regio hangt immers af van het innovatiepotentieel van haar ondernemingen.

Structuur

De grondleggers van Antwerp.SRL zijn UAntwerpen en Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland. 

Antwerp.SRL wordt gecoördineerd vanuit UAntwerpen, meer bepaald vanuit de
Tech Transfer-dienst die binnen de universiteit als medium optreedt tussen onderzoekers en bedrijven. Deze ingebedde positie vergemakkelijkt als het ware de toegang tot het ruime kennisaanbod van de universiteit.

Dankzij de medewerking vanVoka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland wordt de toegang tot de bedrijven vereenvoudigd. Provincie Antwerpen ondersteunt mee de werking.

Lidmaatschap

Antwerp.SRL werkt niet met een exclusieve lidmaatschapsformule.
Kennisinstellingen en bedrijven kunnen sowieso deelnemen aan de Antwerp.SRL-evenementen.
Wel is het zo dat leden van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland en medewerkers van UAntwerpen – dankzij hun intensieve samenwerking met Antwerp.SRL – aan een gereduceerd tarief kunnen deelnemen aan de evenementen.