Logistiek erkent noodzaak nieuwe technologie (maar praktijk blijft grote uitdaging)

Door AntwerpSRL op 16/10/2015 - 09:36

Bedrijven in de logistieke en de transportsector maken nog niet vaak gebruik van innovatieve technologie om hun goederenstromen efficiënter te maken, maar tegelijkertijd hechten ze wel geloof aan die nieuwe technologie. Dat werd duidelijk op een evenement van Antwerp.SRL, georganiseerd door UAntwerpen en VOKA.

TVE antwerp srlOp maandag 12 oktober organiseerde Antwerp.SRL een evenement over slimme logistiek en de manier waarop innovatieve technologie de goederenstromen efficiënter kan maken. Tijdens het evenement brachten UAntwerpen en VOKA de aanbieders van nieuwe technologieën samen met de (toekomstige) gebruikers. Onderzoekers van de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen experimenteerden er voor het eerst met hun interactieve toegangsbadge. Hiermee kon live gestemd worden en de deelnemers wisselden er ook heel eenvoudig hun contactgegevens mee uit. Het was ook bij uitstek een multidisciplinair event, met inbreng ook vanuit de domeinen economie en informatica.

Uit een rondvraag bleek dat het effectief gebruik van toepassingen op het gebied van Physical Internet en het Internet of Things in de maritiem-logistieke keten nog heel laag ligt. Voorlopig lijkt het weggelegd voor grote, internationale spelers, die er intern mensen en tijd kunnen voor vrijmaken. Ook in de stedelijke distributie staan de toepassingen nog in hun kinderschoenen. Een aantal innovatieve oplossingen worden nu in sommige steden toegepast voor het parkeerbeleid, het sturen van verkeersstromen en het tracken en tracen van goederen zoals producten en containers.

Tegelijk hechten de ondernemingen groot geloof aan de nieuwe technologie. ”Iedereen beseft het belang ervan om morgen de problemen en uitdagingen die zich vandaag stellen, te kunnen aanpakken”, zeggen onderzoekers Steven Latré, Thierry Vanelslander en Maarten Weyn. “Weliswaar verschillen de visies op de termijn waarop het Physical Internet en Internet of Things in de logistieke sector effectief grootschalig toegepast zullen worden. Sommigen geven aan dat er al grote stappen in het proces gezet zijn, terwijl anderen denken dat het verschillende decennia zal vergen vooraleer we zover zijn.”

Maar dat de technologische oplossingen nodig zijn, staat vast. Technologie, onder meer voor geautomatiseerde communicatie, wordt daarbij evenwaardig en als even belangrijk aanzien qua uitdaging. Die is onder meer nodig om de inefficiënties die nu nog in de distributieketens zitten, weg te werken: op sommige plaatsen wordt maximaal ingezet op het reduceren van elke seconde transactietijd, terwijl die kostbaar gewonnen tijd op andere plaatsen in de keten met volledige dagen ineens wordt weggegooid. Getuige daarvan bijvoorbeeld de ‘dwell times’ van containers op terminals: schepen moeten zo snel mogelijk geladen en gelost worden, maar vervolgens blijft een container gemiddeld vijf dagen op kaai staan!

Delen van informatie

Bovendien is er nog een grote mentaliteitswijziging nodig binnen de hele logistieke keten, waar nu nog sprake is van enorm veel versnippering tussen spelers, zowel verticaal als horizontaal. Algemeen lijkt grote weerstand te bestaan tegen het delen van informatie en data. Ook integratie tussen de systemen van verschillende spelers lijkt vaak een struikelblok om verder te digitaliseren. Vertrouwen lijkt daarbij een van de grootste uitdagingen te zijn. Het businessmodel is nu helemaal gebaseerd op informatie en macht die andere schakels van de keten hebben, wat onder een systeem van Physical Internet uiteraard helemaal anders ligt.

Heel wat partijen, niet in het minst de expediteurs, geven aan dat hun verdienmodel er tussenuit gaat als het Physical Internet er komt. Zij zullen zichzelf dus moeten heruitvinden, op niches inzetten of uit de markt gaan. Daarnaast creëren het Physical Internet en het Internet of Things opnieuw ruimte voor nieuwe innovatieve spelers en businessmodellen binnen de logistieke keten. Deze nieuwe businessmodellen worden voorlopig vooral opgepikt door start-ups die zich op duurzaamheid binnen de logistiek concentreren en hierbij nieuwe technologie zoals het Internet of Things als focus nemen.