Kennisaanbod voor bedrijven

Onderzoeksaanbod

Het onderzoeksaanbod van de UAntwerpen is zeer uitgebreid.
Zo zijn er 9 speerpunten, onderzoeksdomeinen waarin de UAntwerpen excelleert in binnen- en buitenland en een vooraanstaande rol speelt.

Een volledig overzicht van alle onderzoeksgroepen vind je in onze online databank.

IOF-consortia

Belangrijk voor bedrijven zijn de onderzoeksgroepen met een hoog valorisatiepotentieel en bijgevolg een grote economische en maatschappelijke toepasbaarheid. Een groot deel van deze onderzoeksgroepen werd ondergebracht in multidisciplinaire IOF-consortia.

Deze consortia worden gefinancierd door het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF) dat basis- en toegepast onderzoek met een economisch of maatschappelijk doel ondersteunt.

Technologie

Bedrijven kunnen beroep doen op een technologie die de universiteit of hogescholen in hun portfolio hebben. Het aanbod verandert voortdurend.

Apparatuur en infrastructuur

Daarnaast biedt UAntwerpen ook apparatuur en infrastructuur aan waarop bedrijven beroep kunnen doen. Zo beschikt de Universiteit Antwerpen over 7 kernfaciliteiten en wordt een deel van haar Hercules-infrastructuur beschikbaar gesteld voor bedrijven.

Incubatoren

Wetenschapspark UAntwerpen is een stimulerend bedrijvenpark voor innovatieve ondernemers in de sectoren van ‘Life sciences en Environmental sciences’.
Binnen het gecreëerde netwerk worden ondernemers ondersteund en hun slaagkansen versterkt, waardoor ze succesvol kunnen starten, groeien en blijven innoveren.
Het dynamische netwerk faciliteert kruisbestuiving tussen ondernemers, experten,
kennisinstellingen en overheden.

Wetenschapspark UAntwerpen beschikt over een complementair en hoogwaardig aanbod van bedrijfsinfrastructuur in terbeschikkingstellings-, huur- en koopformules, evenals gronden.

Incubator Darwin is het hart van het park. De gemeenschappelijke faciliteiten van de incubator kunnen door alle parkgebruikers tot zelfs externen benut worden, zodat Darwin de ontmoetingsplek bij uitstek is.

Diensten worden aangeboden vanuit een netwerk van hoogwaardige dienstverleners en omvatten advies op het gebied van onder meer fiscaliteit, accountancy, HR en
subsidies.

Seminaries en evenementen georganiseerd vanuit incubator Darwin verrijken
ondernemingen met kennis uit het netwerk van het park.

Meer info: http://www.wetenschapsparkantwerpen.be