Computerspel helpt scholen in aanpak cyberpesten

Door AntwerpSRL op 25/01/2016 - 10:11

Schoolteams spelen een belangrijke rol in de strijd tegen het fenomeen cyberpesten, maar ze hebben daarbij nood aan een houvast. Die wordt hen aangereikt door een team Vlaamse communicatiewetenschappers, in de vorm van een computerspelletje. 

Op vrijdag 22 januari organiseerde UAntwerpen ‘De cyberpest challenge’, een studiedag gericht op middelbare scholen. 27 schoolteams (met leerkrachten, directie, zorgleerkrachten, leerlingen,…) deden mee aan een reeks interactieve workshops over verschillende onderwerpen die belangrijk zijn in de aanpak van cyberpesten: crisiscommunicatie, de rol van sociale media bij de jeugd, de schoolbrede aanpak van cyberpesten, juridische vragen rond cyberpesten, en conflictbemiddeling. Elk schoolteam kreeg een fictieve cyberpest-case voorgeschoteld.

Deze studiedag vormde het sluitstuk van het Friendly ATTAC-project, een vierjarig (februari 2012-februari 2016) interdisciplinair en interuniversitair onderzoeksproject dat gefinancierd werd door het IWT (Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie). Het doel van het project was het ontwikkelen van een educatief computerspel, waarin omstanders kunnen leren hoe ze best omgaan met cyberpesten.

Tijdens de studiedag wordt een prototype van dit computerspel gepresenteerd en wordt uitgelegd hoe dit spel in de toekomst deel kan uitmaken van een schoolbrede aanpak tegen cyberpesten.

Meer informatie: http://www.friendlyattac.be/nieuws/de-cyberpest-challenge-boost-het-beleid-van-je-school-22-januari-2016.html